XXIII Zjazd Kościoła – okólnik

17 kwietnia 2023 roku

Proszę odczytać w najbliższą sobotę.

DRODZY W CHRYSTUSIE!

Z wielką radością pozdrawiam Was w imię OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO.

Przed nami zjazdy Zarządu Kościoła i Diecezji, których celem jest powołanie nowych rad, zarządów oraz przyjęcie strategii i kierunku działania.

Często, jako ludzie, kierujemy się naszymi odczuciami i opiniami, co nie zawsze jest właściwe i dobre dla Bożego Kościoła. Wciąż powinniśmy mieć na uwadze lekcję, którą Pan Bóg udzielił prorokowi Samuelowi w następujących słowach: „…Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce.” (1 Sm 16:7)

W tym celu zapraszam wszystkie Boże dzieci do wspólnych modlitw w intencji nadchodzących zjazdów. Tak bardzo potrzebujemy przygotowania naszych serc, a przede wszystkim obecności Ducha Świętego, który Jedynie może obdarzyć nas Bożą mądrością i prowadzeniem.

Przyszło nam żyć w trudnym czasie. Jesteśmy świadomi, że nadchodzące  wydarzeniami, które zwiastują nam Przyjście Pana Jezusa nie będą łatwe dla Jego Kościoła. 

Jednak nie zapominajmy, że to jest Boży Kościół, On nim kieruje, chroni i błogosławi. Tak bardzo potrzebujemy Bożego prowadzenia i kierownictwa, szczególnie  w czasie podejmowania niezwykle ważnych decyzji dla Bożego Kościoła w naszym kraju. Prośmy Boga, aby na koniec wszystkich zjazdów można było powiedzieć: spodobało się Duchowi Świętemu i nam. Niech te słowa będą dla nas inspiracją i motywacją do rozpoczęcia szczególnych modlitw w tej intencji.

W tym celu jeszcze raz zapraszam wszystkich naszych wyznawców, nasze zbory, grupy – cały Boży Kościół do wspólnych i osobistych modlitw każdego dnia. Módlmy się w intencji przygotowania naszych serc i szczególnej Bożej obecności na zaplanowanych zjazdach.

Przede wszystkim módlmy się o napełnienie każdego z nas Duchem Świętym w celu przemiany naszych charakterów i uczynienia nas uczniami i misjonarzami Pana Jezusa.

Wasz brat w Chrystusie
Ryszard Jankowski

Załączniki