XXIII Zjazd Kościoła – okólnik

XXIII Zjazd Kościoła – okólnik

17 kwietnia 2023 roku Proszę odczytać w najbliższą sobotę. DRODZY W CHRYSTUSIE! Z wielką radością pozdrawiam Was w imię OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO. Przed nami zjazdy Zarządu Kościoła i Diecezji, których celem jest powołanie nowych rad, zarządów oraz…

XXIII Zjazd Kościoła – informacja

XXIII Zjazd Kościoła – informacja

Warszawa, 21.02.2023 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 12 ust. 1-3 Statutu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej Rada Kościoła uchwałą RK 240/XXIV/2022 podjęła decyzję o zwołaniu XXIII zwyczajnego Zjazdu Kościoła. Do Wyznawców i Zborów w Polsce, Obrady…