Zjazd Kościoła wybrał nowego Sekretarza i Skarbnika oraz Radnych Kościoła

Odbywający się w Podkowie Leśnej XXIII Zjazd Kościoła wybrał na stanowisko sekretarza i skarbnika nowych liderów. Wybrano także członków nowej Rady Kościoła.

26 MAJA 2023 (NR 901) [Daniel Kluska / AAI]

Zjazd powierzył funkcję Sekretarza Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce pastorowi Piotrowi Bylinie. Pastor Bylina pełnił do tej pory służbę Sekretarza Diecezji Zachodniej.

Nowy Skarbnikiem Kościoła Adwentystów w Polsce będzie Piotr Gołaszewski. Do tej pory pełnił on funkcję Skarbnika Diecezji Południowej.

Członkowie nowo wybranej Rady Kościoła – niezatrudnieni w Kościele:

Diecezja Zachodnia:

1. Marek Chełmiński

2. Mariusz Radosh

3. Piotr Wróbel

Diecezja Wschodnia:

4. Małgorzata Rykucka

5. Michał Dutkowski

6. Andrzej Jóźwik

Diecezja Południowa:

7. Renata Smyk

8. Artur Pieszka

9. Zdzisław Bachowski

Pozostali członkowie Rady Kościoła – zatrudnieni w Kościele:

10. Pastor Mikołaj Krzyżanowski – reprezentant pastorów i społeczności ukraińskiej

11. Reprezentant Instytucji

12. Pastor Jarosław Dzięgielewski – Przewodniczący Kościoła

13. Pastor Piotr Bylina – Sekretarz Kościoła

14. Piotr Gołaszewski – Skarbnik Kościoła

15. Przewodniczący Diecezji Zachodniej

16. Przewodniczący Diecezji Wschodniej

17. Przewodniczący Diecezji Południowej

AAI